Afspraak maken

10 minuten voor aanvang afspraak 

Ter voorbereiding op het consult vragen wij u om 10 minuten voor aanvang van de afspraak op het spreekuur te verschijnen.

Bent u verhinderd?
In geval van verhindering verzoeken wij u vriendelijk ons 24 uur voor aanvang van uw afspraak te informeren. De afspraak kunt u uitsluitend per email annuleren via reisvaccinaties@ggdgv.nl.  Bij niet verschijnen (no-show) of te laat afmelden, zijn wij anders genoodzaakt de tijd van het consult in rekening te brengen.
Let op! Houd u er rekening mee dat een specifiek “op naam” besteld en gereserveerd vaccin, ook in rekening wordt gebracht wanneer u annuleert of als u niet op het spreekuur verschijnt. De afspraak wijzigen kan telefonisch via (035) 692 63 00 op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur of via reisvaccinaties@ggdgv.nl


Tarieven

Bij een advies en/of voorschrijven van een recept, wordt er altijd een consult gerekend. Vaccins worden per stuk afgerekend, exclusief (vervolg)consult. U kunt uitsluitend per pin of creditcard betalen. U krijgt een gespecificeerd betalingsbewijs, zodat u het bedrag eventueel kunt declareren. Voor informatie over de kosten gaat u naar Tarieven

Voorstel tijden verlopen over: